אודות

כילד ונער כתבתי.

כתבתי יומן חיים, חרזתי שירים, המצאתי סיפורים.

הפשטה ושיטוח מחשבות מאפשר לי להסתכל על עצמי מהצד. לבדוק סיטואציה כאילו אינני נוטל בה חלק.

התבוננתי, ניסיתי לפענח ההתנהגות שלי, של אחרים, להתייחס באובייקטיביות.

ללמוד הסיטואציה, להפוך דמיון של חיי יום יום למציאות נסבלת.

זה זמן שאני מסתובב עם מגירות עמוסות במילים שצמאות להיוולד ולצאת לעולם.

OStories  תתווך ביני לקוראים.

זרוק מילה

צור פסקה

ספר סיפור קצר

קורטוב חיוך

קמצוץ דמיון

ספר סיפור שנון

ניסיון שנים

מהלב בפנים

ספר סיפור חיים