אהבת אמת

"איזה מסע הרג". אמר החוקר. "זה רחמים" אמרה השוטרת ופתחה תיקיית קרטון עם מסמכים שנאספו על הגופות בזירה. "חושבת"? שואל החוקר. "אני רואה שלושה מתים". "הם מתים וזה רצח". אומרת השוטרת. "אני שומע אמפטיה כלפי הרוצח ?" שואל החוקר. "בערך" עונה החוקרת. "רצח זה רצח. לא מתפקידנו לקחת חיים, גם לא את החיים שלנו, זה […]