סיפורים אמיתיים

יום רגיל – סיפור רביעי

"אל תשאלי אותי אם אני רעבאו מה אני רוצה לאכול כשאני שבע"היא שואלת מה אני רוצה לעשות ביום הולדת שליאמרתי "כלום, מבחינתי זה יום רגיל"תקשיב, באמת שאני לא צריך כלום. הימים הרגילים שלי מצויניםמתנות גם לא צריך, מיותר. לא חסר לנו דבר.בכל זאת, היא רוצה לעשות משהו וכשאני חוזרמרכיבת אופניים

להמשך הסיפור »